Graphical image of Carbon Dioxide's chemical formula CO2 with the O represented by a globe

Hvað er The Greenhouse Gas Protocol?

Aðferðafræði Klappa í snjallri umhverfisstjórnun tekur mið af The Greenhouse Gas Protocol. Af þeim sökum skyldi engan undra að viðskiptavinir okkur spyrji stundum:

En hvað er The Greenhouse Gas Protocol eiginlega?Það er ágætis spurning. Við ákváðum að svara því í eitt skipti fyrir öll í sérstakri greinaröð um efnisflokkinn. Sú grein, sem hér fer á eftir, er sú fyrsta í röðinni. Við vonum að hún reynist þér bæði fræðandi og gagnleg.

Greenhouse Gas Protocol 101

The Greenhouse Gas Protocol geymir staðla, leiðbeiningar og tól sem gagnast við að gera skil á og halda utan um losun á gróðurhúsalofttegundum. Markmið The Greenhouse Gas Protocol er að hjálpa fyrirtækjum, stjórnvöldum og stofnunum að bæta skilvirkni sína, auka aðlögunarhæfni og styrkja reksturinn almennt með því að setja á stofn heildræna umgjörð samkvæmt alþjóðlegum stöðlum um mælingar og eftirlit með losun á gróðurhúsalofttegundum. Aðaltilgangur GHGP er að draga úr og ná betri yfirsýn um losun þeirra gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum sem fjallað er um í Kýótóbókuninni (Japan, des. 1997).

Reduce the world?s greenhouse gas emissions or suffer the consequences of poisoning the Earth?s atmosphere and oceans.

Svo hljóðar óhóflega einfölduð útgáfa af margslungnu og eldfimu vandamáli. Greinin, sem hér fer á eftir, fjallar ekki um loftslagsbreytingarnar sem slíkar og hinar mörgu og ólíku skoðanir okkar á þeim. Ætlunin er heldur að fara í saumana á The Greenhouse Gas Protocol og bregða birtu á hvernig losunarbókhaldið og skýrslugjöfin virkar í raun og veru.

Sagan á bak við tilurð The Greenhouse Gas Protocol​

Áður en lengra er haldið er ekki úr vegi að setja málið í sagnfræðilegt samhengi. Árið 1998 komu saman fulltrúar The World Resource Institute (WRI), frjálsra félagasamtaka í Bandaríkjunum, og The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), samsteypa 170 alþjóðlegra fyrirtækja með aðsetur í Genf. Fundurinn fór fram undir yfirheitinu The Greenhouse Gas Protocol Initiative; markmiðið var að setja saman alþjóðlega staðla fyrir bókhald og skýrslugjöf fyrirtækja samkvæmt Kýótóbókuninni áðurnefndu.

The history of greenhouse gas research can actually be traced back much further, all the way to the beginning of the Industrial Revolution. In 1852, after investigating numerous environmental issues, a Scottish chemist named Robert Angus Smith exposed the relationship between acid rain and atmospheric pollution in Manchester, England. Smith published his research in a book entitled Air and Rain, the Beginnings of Chemical Climatology (1872), where he coined the term ?acid rain?.

Hartnær hundrað árum síðar gaf breska þingið út The Clean Air Act 1956 í þeirri von að sporna mætti gegn mengunarskýinu ógnarlega sem lagst hafði yfir Lundúnaborg, drepið um 12.000 manns og sent um 150.000 á sjúkrahús með sýkingar í öndunarfærum. Mengunin stigmagnaðist ár frá ári og var orðin að mikilli samfélagsplágu. Hinum megin við Atlantshafið kynntu bandarísk stjórnvöld The Air Pollution Control Act til leiks árið 1955, fyrstu bandarísku löggjöfina sem greindi loftmengun sem landlægt vandamál. Fleiri lagabálkar komu í kjölfarið, árin 1963, 1970 og 1990, og smátt og smátt urðu til fastir losunarstaðlar í Bandaríkjunum meðfram því sem frekari rannsóknir voru fjármagnaðar.

Fyrirtækjastaðlar í Greenhouse Gas Protocol​

Kjölfestan í GHG Protocol Initiative eru tveir ólíkir en nátengdir staðlar: GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (sem veitir fyrirtækjum leiðsögn, skref fyrir skref, um hvernig mæla skuli losun gróðurhúsalofttegunda og standa að skýrslugjöf) og GHG Protocol for Project Accounting (sem er leiðarvísir um hvernig mæla megi árangur af sérmiðuðum verkefnum um losunarsamdrátt).

Að þessu sinni einskorðum við okkur við þann fyrri: fyrirtækjastaðalinn svokallaða (Corporate Accounting and Reporting Standard eða GHG Protocol Corporate Standard). Sá leit dagsins ljós árið 2001 og var strax tekinn í notkun af fyrirtækjum, félagasamtökum og stjórnvöldum úti um víða veröld. Fyrirtækjastaðallinn hjálpar margs konar stofnunum að sinna skýrslugjöf samkvæmt reglum og viðmiðum viðhlítandi iðngreinar og byggja upp skýrslugerðarkerfi jafnt sem reiknitól fyrir losun á gróðurhúsalofttegundum. 

Fyrirtækjastaðallinn geymir leiðsögn handa fyrirtækjum, stjórnvöldum og stofnunum sem vilja halda bókhald um losun gróðurhúsalofttegunda. Fyrirtækjastaðallinn einblínir á losunarbókhald og skýrslugerð um losun og leggur notendum til sérstaka umgjörð sem tryggir að allar upplýsingar séu réttar og samrýmanlegar á milli ára. Ekki er veittur sérstakur staðall um samræmingarferlið.

Fyrirtækjastaðallinn byggist á fimm stöðlum ásamt leiðsögn um hvernig komast megi yfir staðlana. Þessi grein tekur einungis fyrir fyrirtækjastaðalinn; á næstu mánuðum munum við hins vegar kafa dýpra í hvern og einn hinna staðlanna fimm í sérstakri greinasyrpu.

Losunarbókhald samkvæmt Greenhouse Gas Protocol

Af sjónarhóli þeirra sem reka fyrirtæki myndar losunarbókhaldið kjarnann í fyrirtækjastaðlinum. Verkferlar greina uppruna losunar og finna leiðir til að draga úr henni. Fyrirtækjastaðalinn ætti ekki að nota til að mæla samdrátt vegna mótvægisaðgerða. Væntanlegur er nýr staðall, GHG Protocol Project Quantification Standard, sem veita mun staðla og leiðsögn hvað það varðar.

EnviroMaster hugbúnaðarlausn Klappa heldur utan um losunarbókhaldið. Um er að ræða snjallt hugbúnaðarkerfi sem streymir gögnum um losun beint frá þjónustuveitum allt að því í rauntíma, auk þess sem kerfið veitir notendum einföld tól til að gera áreiðanlegt og gagnsætt loftslagsbókhald og setja saman umhverfisskýrslur. Annar þarfur eiginleiki eru djúp greiningartól (e. deep diving analytics) sem draga fram margvísleg gögn á skýru formi og hjálpa fyrirtækjum þannig að taka upplýstar viðskiptaákvarðanir.

The GHG emissions inventory is used to account and report on the six greenhouse gases outlined in the Kyoto Protocol: Annex A. Carbon dioxide is the major contributor, making up more than 80 % of the total GHG emissions, while Methane and Nitrous Oxide contribute about 15 ? 17 % together depending on the economic sector. The HFCs, PFCs and Sulphur hexafluoride are grouped together and labeled Fluorinated gases that comprise about 3 % of the total. However, these are considered High Global Warming Potential gases (High GWP) with harmfulness up to 23,000 times greater than carbon dioxide.

Samantekt​

Fyrirtæki, stjórnvöld, stofnanir, menntastofnanir og aðrir þeir sem vilja auka vitund um losun gróðurhúsalofttegunda og draga úr kolefnisspori sínu hafa augljóslega mikinn hag af því að nota fyrirtækjastaðalinn (The GHG Protocol Corporate Standard). Í maí síðastliðnum sendi Nasdaq frá sér nýjan alþjóðlegan leiðarvísi um ESG-skýrslugerð handa bæði einka- og ríkisreknum fyrirtækjum. ESG-skýrslugerðin er að jafnaði ekki felld undir fjárhagshliðina í rekstri en þó hefur margsýnt sig að mikill sparnaður getur hlotist af því að taka hana föstum tökum. Við bætist svo að fjárfestar úti um allan heim byrjaðir að líta til fleiri þátta en einungis hagnaðar og rekstrarframmistöðu. The Greenhouse Gas Protocol er öflugt tól sem styrkir áreiðanleika og gagnsæi í umhverfisbókhaldi og skýrslugerð.

Klappir grænar lausnir​

EnviroMaster hugbúnaðarlausnin okkar er kjölfestan í hugbúnaðarkerfi Klappa grænna lausna og sérstaklega hönnuð með fyrirtækjastaðal The Greenhouse Gas Protocol í huga. ESG-skýrslurnar sem unnar eru út frá gögnunum sem EnviroMaster lausnin tekur saman sýna losunarupplýsingar út frá Umfangi 1,2 og 3 í auðskiljanlegum línuritum og töflum svo að auðvelt er að deila þeim með hagsmunaaðilum og tilvonandi fjárfestum. Hafðu samband við okkur strax í dag til að panta einkaleiðsögn um EnviroMaster, snjalla umhverfisstjórnunarkerfið okkar, og fræðast um hvernig við getum hjálpað þér að uppfylla GHGP staðlana og skila margvíslegum skýrslum, svo umhverfisuppgjöri og ESG-skýrslum.

Pantaðu kynningu til að fá sérstaka leiðsögn hjá okkur um EnviroMaster hugbúnaðarlausnina og fræðast um hvernig þú getur gulltryggt að reksturinn fullnægi kröfum GHG Protocol staðlanna.

Share this article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email

Other Articles

Close Menu